Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων στον Δήμο Ελευσίνας

11 Μαρ 2021 11:23 AM

Ο Δήμος Ελευσίνας, σε συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος χωριστής συλλογής πόρτα – πόρτα των βιοαποβλήτων (αποβλήτων κουζίνας) σε περιοχή της κάτω Ελευσίνας, θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες στην ανάπτυξη δικτύου εξωτερικών καφέ κάδων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Οι 70 μικροί κάδοι των 120Lt, που είχαν χρησιμοποιηθεί από ισάριθμα νοικοκυριά για το πιλοτικό πρόγραμμα, θα επιστραφούν στον Δήμο. Καφέ κάδοι διαφόρων μεγεθών θα τοποθετηθούν σε περιοχή της Κάτω Ελευσίνας αλλά και της Μαγούλας. Επίσης θα παραδοθούν και σε επιχειρήσεις εστίασης. 

Από τα βιοαπόβλητα, τα οποία θα οδηγούνται στη μονάδα κομποστοποίησης του ΕΔΣΝΑ στα Άνω Λιόσια, θα παράγεται υψηλής ποιότητας compost, με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Μέρος του κομπόστ θα διανέμεται στους κατοίκους.

Τα βιοαπόβλητα θα συλλέγονται στην πηγή σε κομποστοποιήσιμες σακούλες (υπάρχουν στα super market) ή χάρτινες σακούλες ή θα απορρίπτονται χύμα στους καφέ κάδους.

Σημειώνεται ότι όταν παραλαμβάνονται τα βιοαπόβλητα από το κατάλληλο απορριμματοφόρο/καδοπλυντήριο, οι κάδοι θα επιστρέφονται στη θέση τους, αφού προηγουμένως θα έχουν  πλυθεί και απολυμανθεί στο καδοπλυντήριο.

Πληροφορίες θα δίνονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας στο τηλ.: 2105537248.