ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : κ. Κουκουναράκης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Διόρθωση Τετραγωνικών ακινήτων χωρίς την επιβολή κυρώσεων και αναδρομικών χρεώσεων

 

Αγαπητοί δημότες,

 

read more