Συμβουλευτικός Σταθμός υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ελευσίνα

Alt

Σκοπός του Συμβουλευτικού Σταθμού είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται.

Ειδικά το Συμβουλευτικό Κέντρο Ελευσίνας στόχο έχει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες που έχουν υποστεί ή υφίστανται βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις, από το ειδικά ευαισθητοποιημένο προσωπικό σε εξατομικευμένες ατομικές ή και ομαδικές συναντήσεις με τις ωφελούμενες με στόχο την ενδυνάμωσή τους.  Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συμβουλευτικού κέντρου, περιλαμβάνονται δράσεις και υπηρεσίες που υποδεικνύονται από την αναγκαιότητα διασφάλισης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των παρεμβάσεων. Ειδικότερα, οι δράσεις υποστήριξης και αρωγής αφορούν στα ακόλουθα:

∙ Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.
∙ Δράσεις προώθησης στην απασχόληση.
∙ Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου.
∙ Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Ωφελούμενες αυτών των δράσεων υποστήριξης και αρωγής είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί/υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.). Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα, που υφίσταται οποιασδήποτε μορφής έμφυλη βία, σε όποια περιοχή κι αν ζει, θα μπορεί να αναζητήσει την αρωγή του Συμβουλευτικού Κέντρου Ελευσίνας. Τούτο κρίνεται απαραίτητο καθώς διασφαλίζονται συνθήκες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, που είναι πολλές φορές δύσκολο να επιτευχθούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά αποτελούν καίριο παράγοντα για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων γυναικών.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός είναι στελεχωμένος από ειδικά ευαισθητοποιημένο προσωπικό των εξής ειδικοτήτων : Κοινωνική Λειτουργό, Κοινωνιολόγο, Νομικό και Ψυχολόγο και λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ας συμβάλλουμε όλοι στην προσπάθεια να «σπάσει η σιώπη» στην οποιαδήποτε μορφή βίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο : 2131601437.

 

                                    

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης