ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ