ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δημαρχείο
Χατζηδάκη & Δήμητρος, Ελευσίνα 
Tηλ. 15373, 210 55 37 100 
Πληροφορίες: 210 55 37 252

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ