ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1615/2019            ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ