Μη.Μ.Ε.Δ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών - Καμινάδα

Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Καμινάδα

Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – ΚΤΙΡΙΑ 1 & 2

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Έργου/Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Έργου/Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών ΕπιτροπήςΔιαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Έργου/Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Έργου μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. «Διαγραμμίσεις οδών»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Έργου μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου-Κατασκευή Παιδικής Χαράς στην περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας Ο.Τ422»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Β΄ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Έργου "Κατασκευή Πεζοδρομίων ΔΕ Ελευσίνας 2020"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Έργου "Κατασκευή Πεζοδρομίων ΔΕ Μαγούλας 2020"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου "Μελέτη Κατασκευής Νέου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 386 περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Διενέργεια κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου " Αντικατάσταση πλαστικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου στο Ο.Τ. 258 του Δήμου Ελευσίνας"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Διενέργεια κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου "Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας 2019"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου "Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου « Επισκευή,

 Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων  και λοιπές δράσεις στο Δήμο Ελευσίνας».