ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Υπηρεσίες του Δήμου
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πενταψήφιος αριθμός κλήσης - Φωνητικό μήνυμα   15373 
 

Τηλεφωνικό Κέντρο
Διεύθυνση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Τηλέφωνο: 210 55 37 100 - 210 55 37 252

Γραμματεία Δημάρχου
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 302 & 304 
Φαξ: 210 55 37 254, e-mail: grdim@elefsina.gr / grd@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Γενικός Γραμματέας
Τηλέφωνο: 210 55 37 211, e-mail: gengram@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Γραφείο Τύπου 
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 272, e-mail: grtypou@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 308, e-mail: ds@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Τμήμα Πολιτικών Οργάνων 
(Δημοτικού Συμβουλίου - Οικονομικής Επιτροπής- Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 231, 210 55 37 219, 210 55 37 306 
Φαξ: 210 55 37 220, e-mail: ds@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Αντιδήμαρχοι
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος
Οικονομικών -  210 55 37 311 / antoik@elefsina.gr 
Τεχνικών -  210 55 37 309 / anttech@elefsina.gr 
Διοικητικών -  210 55 37 239  / antdioik@elefsina.gr

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος
Τηλέφωνο: 210 55 37 304  Φαξ: 210 55 37 254 / grd@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 215 / dyper@elefsina.gr

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 255, e-mail: antdioik@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Πρωτόκολλο
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 228 - 229 
 e-mail: protoc@elefsina.gr

Μισθοδοσία 
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 213 - 210 55 37 324
 e-mail: misth@elefsina.gr

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος
Τηλέφωνο: 210 55 37 258, 210 55 37 240, 210 55 37 217
Φαξ: 210 55 37 259, e-mail: grpros@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ληξιαρχείο
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 251, 210 55 37 283
Φαξ: 210 55 37 234 
e-mail: liksiar@elefsina.gr

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης - Δημοτολόγιο
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 230 - 210 55 37 232 - 210 55 37 263 - 210 55 37 280 
Φαξ: 210 55 37 233 
e-mail: dimotol@elefsina.gr

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων - Περιουσίας
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος
Τηλέφωνο: 210 55 37 226, 210 55 37 241, 210 55 37 243, 210 55 37 245, 210 55 37 261 
Φαξ: 210 55 37 274
e-mail: esoda@elefsina.gr

Ταμειακή Υπηρεσία 
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 249, 210 55 37 250, 210 55 37 253, 210 55 37 260, 210 55 37 285 
Φαξ: 210 55 37 262 
e-mail: tameio@elefsina.gr

Τμήμα Προμηθειών 
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 235, 236, 237 -  210 55 37 246, 210 55 37 282  
Φαξ: 210 55 37 268
e-mail: prom@elefsina.gr

Λογιστήριο
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 238, 210 55 37 256, 210 55 37 273, 210 55 37 204  
Φαξ: 210 55 37 256
e-mail: logist@elefsina.gr

Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος  
Τηλέφωνο: 210 55 37 209, 210 55 37 207, 210 55 37 242, e-mail: katastimata@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                

Τμήμα Περιβάλλoντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος
Τηλέφωνο: 210 55 37 248, 210 55 37 223
Φαξ: 210 55 37 269 / grper@elefsina.gr

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου 
Διεύθυνση: Θειρων & Αρκαδιου 
Τηλέφωνο: 210 55 46 072 

Κλητήρες
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 266 

Τεχνική Υπηρεσία
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Διευθυντής: 210 55 37 205, 210 55 37 303
Τμήμα Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών έργων: 210 55 37 205 - 210 55 37 303
Τμήμα Μελετών: 210 55 37 200 & 210 55 37 203
Τμήμα έργων Αυτεπιστασίας:  210 55 37 310.- 210 55 37 224
e-mail: texniki@elefsina.gr

Υπηρεσία Δόμησης (πρώην Πολεοδομία)
Διεύθυνση: Ερμού & Αθηνάς 1
Τηλέφωνα:  Διευθυντής: 213 1601 171
Αναπλ. Διευθυντής: 213 1601 168 
Πρωτόκολλο: 213 1601 115 / 213 1601 177 
Τμήμα Ελέγχου Οικοδομικών αδειών: 213 1601 127 / 213 1601 134 / 213 1601 141 
Τμήμα Τοπογραφικού: 213 1601 153 / 213 1601 157 
Τμήμα αυθαίρετων κατασκευών: 213 1601 158 / 231 1601 164 / 213 1601 165 
Αρχείο οικοδομικών αδειών: 213 1601 117 
Φαξ:   213 1601 169 / 213 1601 180        

Τμήμα Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Διεύθυνση: Χατζηδάκη & Δήμητρος 
Τηλέφωνο: 210 55 37 333 - 210 55 37 218 - 210 55 37 264
e-mail: grprog@elefsina.gr 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Διεύθυνση: Κίμωνος & Παγκάλου - 1ος όροφος 
Τηλέφωνο: 210 55 65 606 - 609, e-mail: kede@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
Διεύθυνση: Περιοχή "Αλώνια"
Τηλέφωνο: 210 55 40 388 / kede@elefsina.gr

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Διεύθυνση: Παλιά Λατομεία 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Τηλέφωνο: 210 55 41 359, e-mail: synergeia@elefsina.gr - antkath@elefsina.gr
Φαξ: 210 55 48 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Υπηρεσία Καθαριότητας 
Τηλέφωνο: 210 55 47 942, e-mail: synergeia@elefsina.gr

Υπηρεσία Πρασίνου
Τηλέφωνο: 210 55 43 506, e-mail: synpras@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων 
Τηλέφωνο: 210 55 43 506, e-mail: syntirisi@elefsina.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Γραφείο Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων 
Τηλέφωνο: 210 55 48 156 

Νομικό Πρόσωπο Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Διεύθυνση: Κίμωνος & Παγκάλου 
Τηλέφωνα: 210 55 65 600  (Κέντρο) 
210 55 65 612 (Πρόεδρος) 
210 55 65 614 (Τμήματα), e-mail: gram.pro@pakppa.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Αισχύλεια Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Διεύθυνση: Κίμωνος & Παγκάλου 
Τηλέφωνο: 210 55 65 601 - 602, e-mail: vivlio@pakppa.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Φιλαρμονική 
Διεύθυνση: Κίμωνος & Παγκάλου
Τηλέφωνο: 210 55 65 611  

Κλειστό Γυμναστήριο "Ανδρέας Δασκαλάκης" 
Τηλέφωνο: 210 55 45 158 
Φαξ: 210 55 45 193

Δημοτικό Στάδιο 
Τηλέφωνο: 210 55 45 023

2ο Κλειστό Γυμναστήριο "ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ" ('ΓΟΥΒΑ")
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου & Γοργοποτάμου
Τηλέφωνο: 210 55 49 501

ΚΑΠΗ 
Α΄ Παράρτημα 
Διεύθυνση: Ερμού  & Πετράκη
Τηλέφωνο: 210 55 43 635 - 210 55 49 148

Β΄ Παράρτημα
Διεύθυνση: Ιάκχου 46 & Μιαούλη 
Τηλέφωνο: 210 55 47 112 - 210 55 46 117 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 17A 
Τηλέφωνο: 213 200 68 00 - 06 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 70 
Διευθύντρια: 213 1601 430, e-mail: dkoin@elefsina.gr

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής(πρώην Κοινωνική Υπηρεσία)
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 70
Τηλέφωνα: Προϊσταμένη: 213 160 1433
Κοινωνικοί Λειτουργοί: 213 160 1433,417
e-mail: koinoniki@elefsina.gr

Τμήμα Εφαρμογών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας (πρώην Κοινωνική Πρόνοια)
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 70
Τηλέφωνα: 
213 1601 410 (Προϊσταμένη Διοικ. Μέριμνας)
213 1601 411 (ΠροΙστάμενος Τμήματος Παιδείας)
213 1601 418 (Τμήμα Παιδείας)   
Φαξ:  210 55 61 625 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α΄ Παιδικός Σταθμός
Διεύθυνση: Περσεφόνης 4
Τηλέφωνο: 210 55 46 478

Β΄Παιδικός Σταμός
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 11
Τηλέφωνο: 210 55 46 565

Γ΄ Παιδικός Σταθμός
Διεύθυνση: Συγγρού
Τηλέφωνο: 210 55 48 806

Δ΄ Παιδικός Σταθμός
Διεύθυνση: Αρη Βελουχιώτη 79
Τηλέφωνο: 210 55 49 965    

Σύλλογος Εργαζομένων
Διεύθυνση: Παλαιά Λατομεία 
Τηλέφωνο: 210 55 40 009


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Γραφείο Αντιδημάρχου
Τηλέφωνο: 213 214 0416 - 213 214 0412 - 213 214 0402

Τηλεφωνικό Κέντρο
213 214 0410
Φαξ: 210 55 57 816

Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο: 213 214 0422 / 213 214 0424

e-mail: lixia.magoulas@gmail.com

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 2 - Μαγούλα
Τηλέφωνο: 213 214 0425, 210 55 52 013 
Φαξ: 210 55 52 014

Εργοτάξιο Δήμου
Τηλέφωνο: 210 55 51 798

Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο
Τηλέφωνο: 210 55 57 246

ΚΑΠΗ
Τηλέφωνο: 210 55 59 740

Παιδικός Σταθμός
Τηλέφωνο: 210 55 56 376

Φυσικοθεραπευτήριο
Τηλέφωνο: 210 55 56 481

Δημοτικό Ιατρείο
Τηλέφωνο: 210 55 58 544

Φιλαρμονική
Τηλέφωνο: 210 55 65 619