ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο Δημος Ελευσίνας στην προσπάθειά του να συμβάλλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της ανεργίας, λειτουργεί Γραφείο Εργασιακής Μέριμνας.
Σε αυτό προσέρχονται άνεργοι όλων των ειδικοτήτων για να ενημερωθούν για τις προσφερόμενες στην περιοχή μας θέσεις εργασίας και να έρθουν σε επαφή με τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.

Επίσης στο Γραφείο Εργασιακής Μέριμνας μπορούν να απευθύνονται επιχειρήσεις οι οποίες κοινοποιούν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας ώστε να διευκολυνθούν, με την αποστολή βιογραφικών, στην επιλογή προσωπικού και στην κάλυψη των κενών τους θέσεων.
 
Κύριες δραστηριότητες του Γραφείου είναι η σύνταξη βιογραφικού, η ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων του ανέργου, η διαμόρφωση ενός ατομικού πλάνου δράσης, η ψυχολογική στήριξη των ανέργων, η συμβουλευτική, οι παραπομπές σε άλλους φορείς καθώς και η αναζήτηση των κενών θέσεων εργασίας, η προώθηση στην απασχόληση με την αποστολή βιογραφικών ή συστατικών σημειωμάτων και τέλος η υποστήριξη των τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας.

Πληροφορίες : Λάσκου Αικατερίνη
Κτίριο Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού
Ρήγα Φεραίου 70, Ισόγειο Γραφείο 2

Τηλ.  :213 1601414