Δήμος Ελευσίνας: Δεύτερη ευκαιρία για αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτων

Alt
09 Νοε 2021 12:05 PM

Δεύτερη ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα, να δηλώσουν στον Δήμο τους την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους χωρίς να κινδυνεύουν από την καταβολή προστίμων και προσαυξήσεων.

Οι δηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνονται στις 31 Δεκεμβρίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που άνοιξε ξανά «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ» (https://tetragonika.govapp.gr/).

Για τη διευκόλυνση συμπλήρωσης της δήλωσης των πολιτών, η εφαρμογή:

•          επικοινωνεί με την εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ απ' όπου παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων και

•          επικοινωνεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα, απ' όπου αντλεί πληροφορίες σχετικές με τον αρ. παροχής του ακινήτου

Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα πραγματοποιείται διασταύρωση των τ.μ. του ΤΑΠ με το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση, μέσω της εφαρμογής καλείστε να δηλώσετε στον Δήμο τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων, καθώς τυχόν ανακρίβειες επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην εφαρμοζόμενη για τα έσοδα των δήμων νομοθεσία (αρ. 2, ν. 429/1976, παρ. 11 & 14, αρ. 10, ν. 1080/1980, παρ. 12 & 16, αρ. 24, ν. 2130/1993).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας στα τηλέφωνα: 210 5537241 – 243 – 245.