Με νέο, σύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύεται ο στόλος του Δήμου. Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος

Alt
04 Μαρ 2022 11:26 AM
Κατηγορία: Καθαριότητα

Με νέο απορριμματοφόρο ενισχύεται η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας, το οποίο και αναμένεται να συμβάλλει δραστικά στην καθημερινή μάχη με την καθαριότητα.

Το νέο, σύγχρονης τεχνολογίας απορριμματοφόρο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Φιλόδημος στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται σημαντική προσπάθεια από τον Δήμο, με σκοπό την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες.

Η αγορά εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για εκσυγχρονισμό του στόλου, με αντικατάσταση των παλαιότερων οχημάτων βαρέως τύπου με σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον.

Με την παραλαβή του νέου απορριμματοφόρου, ο Δήμος Ελευσίνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων στην πόλη, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας του προσωπικού.