Έγκριση ψηφίσματος για τη μη μετατροπή του Θριασίου νοσοκομείου σε νοσοκομείο Covid

Alt

Έγκριση ψηφίσματος για τη μη μετατροπή του Θριασίου νοσοκομείου - του μοναδικού στη Δυτική Αττική - σε νοσοκομείο Covid

Ψήφισμα Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας :  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ψήφισμα Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας :  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ