ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11η-3-2020

Alt

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                       

Τηλέφωνο: 210-5537306

FAX: 210-5537220

E-mail: ds@elefsina.gr                                 

                                                               

 

ΘΕΜΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11η – 3-2020

 

Μετά την Ανακοίνωση νέων ειδικών προληπτικών  μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας αναφορικά με τον νέο κορονοϊο και λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του αρ 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι), για προληπτικούς λόγους η  7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο 11-03-2020 και ώρα 19:00  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών

 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω του ιστότοπου  www.hellasnewstv/live5

 

 

                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ