ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Alt

Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση για τις οφειλές, οι πολίτες μπορούν να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα διαδικτυακής οικονομικής πληροφόρησης συναλλασομένων, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.elefsina.gr/el/online-pliromes (online πληρωμές) με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.


• Επικοινωνία με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας (Χατζηδάκη 41, 19200 Ελευσίνα Ισόγειο, 2105537285-250-260-262).
• Ηλ/κο Ταχ/μείο : tameio@elefsina.gr