Δωρεάν rapid test στους εργαζόμενους του Δήμου και σε Δημόσιες Υπηρεσίεςτην Πέμπτη 24/12

Alt
23 Δεκ 2020 8:36 AM

Ο Δήμος Ελευσίνας σε αγαστή́ συνεργασία με τον Εθνικό́ Οργανισμό́ Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 24/12 από́ τις 09.00 έως τις 12:00, δωρεάν έλεγχο ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid test Covid-19).

Ο εργαστηριακός έλεγχος αφορά́ σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Ελευσίνας, του προσωπικού́ των δημοσίων υπηρεσιών στην επικράτεια του Δήμου μας, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους των επιμέρους εργοστασιακών μονάδων της ευρύτερης περιοχής μας, που έχουν αιτηθεί́ την συμμετοχή́ τους στον έλεγχο αυτό́.

Τα δυο παράλληλα κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται:

  • Στα συνεργεία του Δήμου Ελευσίνας (Ηρ. Πολυτεχνείου 117)
  • Στο ισόγειο του ΠΑΚΠΠΑ (αίθουσα «ΤΟ ΣΤΕΚΙ»)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα προσέρχονται πεζοί́, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Θα μετακινηθούν για την πραγματοποίηση του τεστ με τον κωδικό́ 1 στο 13033.

  • Θα πρέπει να έχουν μαζί́ τους το ΑΜΚΑ και την αστυνομική́ τους ταυτότητα.
  • Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά́ τις οδηγίες που προβλέπονται από́ τα υγειονομικά́ πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ.)

Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα θα γίνει μέσω sms στο κινητό́ τηλέφωνο που θα δώσει κάθε εργαζόμενος.

Στο στάδιο που βρισκόμαστε είναι εξαιρετικά́ σημαντικό́ να γνωρίζουμε την ενδεχομένη διασπορά́ του ιού́ σε υπηρεσίες και δομές, όπου εξυπηρετούνται ή/και επισκέπτονται  καθημερινώς οι συμπολίτες μας.