ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Alt

Το ΔΣ Ελευσίνας Αποφάσισε Ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος περί άμεσων μέτρων στήριξης των επαγγελματιών της πόλης μας στον κλάδο της εστίασης.

9η Συνεδρίαση, Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, 2ο έκτακτο θέμα

Δείτε τις προτάσεις του ψηφίσματος