Καθαρισμός καναλιού εντός της επισκευαστικής βάσης του Λιμενικού Θέση «ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ»