ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Alt
25 Σεπ 2019 3:23 PM

 

Αγώνας δρόμου «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2019»

 

Σύμφωνα με απόφαση της Διευθυνσης Τροχαίας Αττική, λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου υπεραποστάσεως «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2019» την Παρασκευή 27/09/2019, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 

• Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας  της Λ. Αθηνών- Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στο τμήμα από τη διασταύρωση Λ. Αθηνών & Μυστρά, περιοχής Δήμου Χαϊδαρίου έως τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (15,600 χ/θ) περιοχής Δήμου Ασπροπύργου, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 11.00΄.

• Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στο τμήμα από τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (15,600 χ/θ) περιοχής Δήμου Ασπροπύργου έως την Ιερά Οδός Ελευσίνας (χ/θ 20,000), περιοχής Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 10.00΄.

• Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Ιεράς Οδού Ελευσίνας - Ηρώων Πολυτεχνείου, ρεύμα κυκλοφορίας Κόρινθο, στο τμήμα από τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου (χ/θ 20,000), έως την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου (θέση ‘’ΜΠΛΟΚΟ’’), περιοχής Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 10.00΄.

• Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, ρεύμα κυκλοφορίας Κόρινθο, στο τμήμα από την Ιερά Οδό Ελευσίνας - Ηρώων Πολυτεχνείου (θέση ‘’ΜΠΛΟΚΟ’’), έως την χ/θ 27,000 (Ναυπηγεία Ελευσίνας) περιοχής Δήμου Ελευσίνας , κατά τις ώρες 07.30΄ έως 12.00΄.

• Προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο τμήμα από τη χ/θ 27,000 (Ναυπηγεία Ελευσίνας) έως τη χ/θ 40,000 (Είσοδος-Έξοδος Μεγάρων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.), και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 13.30΄.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης, η κυκλοφορία οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους θα πραγματοποιείται μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου.

Τα χρονικά διαστήματα ισχύος των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.