Παρουσίαση της πρώτης φάσης της προγραμματικής σύμβασης για την Έξυπνη Πόλη

Alt
23 Ιουν 2020 12:18 PM

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, Δημοτικό Συμβούλιο με την παρουσία του Καθηγητή Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας κ. Αραβώση Κωνσταντίνου, όπου έγινε η παρουσίαση της πρώτης φάσης της προγραμματικής σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος Ελευσίνας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τίτλο : «Διερεύνηση στρατηγικών για την μετάβαση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Κοινότητα των έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.»

Μέσω αυτής της προγραμματικής ο Δήμος Ελευσίνας, στοχεύει στην χάραξη ενός οδικού χάρτη για την μετάβαση του στην κοινότητα των έξυπνων πόλεων.

Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου για την σταδιακή μετάβαση του Δήμου στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων, με την υλοποίηση δράσεων και πολιτικών που θα εξυπηρετήσουν την μετάβαση του Δήμου σε έξυπνη και βιώσιμη πόλη.

Το επόμενο διάστημα ο Δήμος μας θα προχωρήσει στην υλοποίηση τριών ( 3 ) δράσεων και συγκεκριμένα :

  • Ψηφιακή Πύλη επιχειρηματικότητας του Δήμου Ελευσίνας, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής, ενημέρωσης και επικοινωνίας και χρηστών, που θα αποτελέσει έναν κεντρικό πόλο φιλοξενίας και παρουσίασης κάθε επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας.
  • Ψηφιοποίηση αξιολόγησης δεξιοτήτων μαθητών και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές του Δήμου Ελευσίνας αλλά και τους ανέργους που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματικό τομέα, με στόχο της συγκεκριμένης δράσης την πληροφόρηση των μαθητών για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
  • Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης κλιματικής αλλαγής με στόχο την ανάπτυξη έξυπνου συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής του Δήμου Ελευσίνας, με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης και τηλεμετρίας με δυνατότητα ανάρτησης σε πραγματικό χρόνο περιβαλλοντικών ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το μικροκλίμα της περιοχής.

Ως Δημοτική Αρχή και υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιο Μαυρογιάννη, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τις Δημοτικές Παρατάξεις, τους φορείς και τις επιχειρήσεις της πόλης και την κοινωνία, προχωρούμε στοχευμένα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που αφενός μεγιστοποιούν το αποτύπωμα τους στην πόλη, αφετέρου που θα δημιουργούν συνθήκες για την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών των κατοίκων για καλύτερη ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος.

Για όλα τα παραπάνω έχει ήδη δημιουργηθεί η ιστοσελίδα https://www.smartelefsina.gr/ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου οι Δημότες της Ελευσίνας και της Μαγούλας, μπορούν να ενημερωθούν.