Προληπτικά μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τις εποχικές γρίπες

Alt
05 Μαρ 2020 12:10 PM

Στα πλαίσια της λήψης όλων των απαραίτητων, αναγκαίων και προληπτικών μέτρων που έχουν ως κύριο σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τις εποχιακές ιώσεις, την Τρίτη 03/03/2020 πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας, παρουσία των Προέδρων των Νομικών Προσώπων, των Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών καθώς και του Ιατρού Εργασίας. Στη σύσκεψη αποτιμήθηκε η παρούσα κατάσταση και συζητήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν με συντονισμένο και συντεταγμένο τρόπο, ώστε η διαχείριση επί του θέματος να είναι η βέλτιστη δυνατή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποφασίστηκαν:

  1. Η δημιουργία ομάδας για το συντονισμό των αναγκαίων προληπτικών ενεργειών που αφορούν στο θέμα των εποχιακών ιώσεων. Η ομάδα αυτή μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και επικαιροποίηση των δεδομένων που υπάρχουν σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο, θα συσκέπτεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να επανακαθορίζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες, θα θωρακίσουν την υγιεινή & ασφάλεια των πολιτών του Δήμου μας. Η παραπάνω ομάδα αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Παναγιωτούλια, τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Κουρούνη, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ. Λεωνίδα Παππά, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παύλο Κουκουναράκη και τον Ιατρό Εργασίας κ. Ευθύμιο Θανασιά . 
  2. Η ενίσχυση της καθαριότητας και του αερισμού όλων των Δημοτικών Κτιρίων (ΚΑΠΗ, Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Νηπιαγωγεία, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, κτλ), όπου σε όλους τους προαναφερθέντες χώρους θα ενισχυθεί όπου απαιτείται το προσωπικό καθαριότητας, με σκοπό την πραγματοποίηση εργασιών καθαρισμού και αερισμού και μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου λειτουργίας.  
  3. Η διενέργεια μικροβιοκτονίας, όπου αυτό απαιτείται. Ήδη στις 03/03/2020 διενεργήθηκαν μικροβιοκτονίες (ψεκασμός με τη χρήση εκνεφωτήρα και ψεκαστήρων προπίεσης) στα τρία ΚΑΠΗ του Δήμου μας (Ελευσίνας – Μαγούλας), καθώς τα μέλη τους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα και με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Επίσης προγραμματίζονται μικροβιοκτονίες που αφορούν στο σύνολο της σχολικής κοινότητας του Δήμου μας όπως Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί, Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Ειδικά Σχολεία, Αθλητικοί χώροι, κτλ.       
  4. Η διενέργεια ενημερωτικών ομιλιών για τις βασικές οδηγίες πρόληψης αλλά και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών (προσωπικό Δήμου, Εθελοντές, Συλλόγους, Σωματεία, Βρεφονηπιακούς, Νηπιαγωγεία, Παιδικούς, Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, κτλ). Στο πλαίσιο αυτό στις 04/03/2020 και ώρα 13:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ομιλία και ενημέρωση από την ομάδα συντονισμού, ώστε πέρα από την πρόληψη και την ανταλλαγή απόψεων, να μη σημειώνονται φαινόμενα παραπληροφόρησης και πανικού. Σκοπός των ομιλιών πέρα από την πληροφόρηση για την προστασία από τις εποχικές ιώσεις και τον νέο κορονοϊό, ήταν και να συζητηθούν εκτενώς διάφορα ζητήματα που προκαλούν έντονο προβληματισμό και να προταθούν οι κατάλληλες λύσεις.   
  5. Η Επικοινωνία με τα διάφορα φαρμακεία και προμηθευτές της περιοχής μας, ώστε να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα σε υλικά προφύλαξης και πρόληψης. Ειδικότερα να σημειωθεί πως για το σύνολο των μαθητών της περιοχής μας και μέσω των Σχολικών Επιτροπών, έχουν προϋπολογιστεί όλα τα απαραίτητα κονδύλια για την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών πρόληψης (αντισηπτικά χεριών, απολυμαντικά επιφανειών, κτλ).

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύριος Οικονόμου σε δήλωσή του κατά την έκτακτη σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής, δήλωσε : « Το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνουμε μια περίοδο έντονης ανησυχίας που αφορά πέρα από τις εποχιακές ιώσεις και στην εμφάνιση ενός νέου ιού. Εμείς οφείλουμε μέσα από τις όποιες θέσεις ευθύνης κατέχουμε, να δείξουμε την κατάλληλη ψυχραιμία και ετοιμότητα, ώστε μέσα από συντονισμένες ενέργειες πρόληψης να διασφαλιστεί η θωράκιση όλων των πολιτών του Δήμου μας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας, από τις εποχιακές ιώσεις αλλά και τον νέο κορονοϊό».

Τέλος συνέστησε πως θα πρέπει όλοι μας να ακολουθούμε τις οδηγίες που εκδίδει τόσο ο Δήμος μας όσο και οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας.