Πρόσκληση για την Χριστουγεννιάτικη Αγορά έτους 2022 του Δήμου Ελευσίνας

Alt

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες

Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, Ελευσίνα

Φλώρα Πέππα

 

   
   

Τηλέφωνο

2105537209

 

 

E-mail

katastimata@elefsina.gr

 

 

Fax

2105537284

 

 

 

Θέμα

Πρόσκληση για την Χριστουγεννιάτικη Αγορά έτους 2022 του Δήμου Ελευσίνας

Σχετικά:

 

 

Ο Δήμος Ελευσίνας ανακοινώνει την χριστουγεννιάτικη αγορά έτους 2022 που θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον Κανονισμό που ψηφίστηκε από το Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας (αριθμ.απόφασης 316/2022)  

Η χριστουγεννιάτικη αγορά θα λειτουργεί εντός των χώρων του δρώμενου «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» και συγκεκριμένα στο δημοτικό πάρκινγκ το οποίο βρίσκεται πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου & Ιωάννου Αγάθου και σε όμορες οδούς, από 9/12/2022 έως 2/1/2023.

Οι επαγγελματίες που μπορούν να αδειοδοτηθούν και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν προβλέπονται στο άρθρο 38 του Ν.4497/2017.

Ο Δήμος Ελευσίνας δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Στις αιτήσεις πρέπει να αναγράφονται τα είδη προς πώληση και ο αριθμός της θέσης ή και τα τετραγωνικά μέτρα που θα χρειαστούν. Η κατάθεση πλήρους αίτησης που επισυνάπτεται στην παρούσα ή και η πληρωμή του προβλεπόμενου τέλους, θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τον ενδιαφερόμενο (ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο) στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με τις παραπάνω προθεσμίες.

 

                                                                                                            

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Φλώρα Πέππα

                                                                     ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού με α΄βαθμό

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ