ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Alt
08 Νοε 2019 1:20 PM

 

«Πρόσκληση στην 34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουρούνης Γεώργιος

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου Δημοτικού σχολείου Μαγούλας στον Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ». (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη

2. Λήψη απόφασης για τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020» (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

3. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου και δύο (2) εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων ως μελών στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ελευσίνας για την διετία 2019-2021. (εισηγητής κ. Κουρούνης)

4. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (εισηγητής κ. Κουρούνης)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουκουναράκης Παύλος

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑ 571 του ΠΔΕ. (εισηγήτρια κα Αγάθου)

6. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Διαμόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση λειτουργίας του κυκλώματος εσόδων του Δήμου Ελευσίνας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο». (εισηγήτρια κα Τζαφέρη)

7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (εισηγήτρια κα Τζαφέρη)

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος

8. Έγκριση τεχνικής μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του Δήμου Ελευσίνας, ενόψη του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (εισηγητές κα Σιτζίμη - κ. Βραχάλης)

9. Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2017» και παράταση προθεσμίας περαίωσης αυτού. (εισηγητές κα Σιτζίμη – κ. Βραχάλης)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συνδέσεις Δημοτικών Κτιρίων – Σχολείων με το Δίκτυο Αποχέτευσης» (εισηγητές κ. Γκιόκας – κ. Βραχάλης)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών από πλημμύρα στη Δ.Ε. Μαγούλας» (εισηγητές κ. Σακόβ – κ. Βραχάλης) 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής ΠΠΑΕ του έργου: «Κατασκευή Πλατειών».(εισηγητές κ. Παρασκευόπουλος – κ. Βραχάλης)

13. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 233/19 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην κοπή δένδρων για τη διάνοιξη του πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ. 363-364 περιοχής ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, κατ’ εφαρμογή της 2/2010 πράξης εφαρμογής. (εισηγητής κ. Μπισμπιρούλας)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της επιχείρησης «ΒΕΤΟ Α.Ε.Β.Ε.» - Κέντρο Αποθήκευσης Διανομής που βρίσκεται επί ανώνυμης δημοτικής οδού (συμβάλλουσας στην επαρχιακή οδό Μαγούλας Οινόης), στην θέση – Πλακωτό -, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. (εισηγητής κ. Μπισμπιρούλας)

ΝΟΜΙΚΑ – Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιωτούλιας Ιωάννης

15. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου για το χειρισμό της αιτήσεως χορήγησης προσωρινής διαταγής του Αλέξιου Τσουτουρίδη κατά του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

16. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη για τη σύνταξη γνωμοδότησης επί της αιτήσεως του Ισίδωρου Τσική κατά του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

17. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη για το χειρισμό της υποθέσεως προσφυγής της Αγγελικής Μαραγκάκη κατά του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

18. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Δήμητρας Κοκκινιώτη για το χειρισμό της με ΑΚ7100/24-10-2016 ανακοπής τη οποία άσκησαν ο Κωνσταντίνος Πλέστης και η Αγγελική Ζέρβα κατά του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

19. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αουρέλιας Στερκούδη για το χειρισμό της με ΑΚ179/11-1-2017 ανακοπής την οποία άσκησαν η εταιρεία με την επωνυμία «Ποσειδών Ζ.Κ.Σ. ΙΚΕ» και ο Γεώργιος Σαρτζετάκης κατά του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

20. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως των ανακοπών του Δήμου Ελευσίνας κατά των πέντε κατασχετηρίων της ΕΥΔΑΠ εις χείρας των πέντε τραπεζών (Attica, Alpha, Eurobank, Πειραιώς και Εθνικής) (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ - Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Παππάς Λεωνίδας

21. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας. (εισηγητής κ. Γκουργκούλης)

Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε - Πρόεδρος κ. Τατάκης Φώτιος - Παναγιώτης

22. Επί αιτήματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε) για παραχώρηση της Πλατείας Ηρώων και παράπλευρων οδών στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης του «Χριστουγεννιάτικου Χωριού». (εισηγητής κ. Τατάκης)

23. Επί αιτήματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε) για παραχώρηση χώρου της Ελαιουργικής, με σκοπό την συναρμολόγηση, επισκευή οικίσκων της δράσης «Χριστουγεννιάτικου Χωριού». (εισηγητής κ. Τατάκης)

ΓΕΝΙΚΑ

24. Λήψη απόφασης για συνέργειες με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σχετικά με την έκδοση επετειακών σειρών (γραμματοσήμων, βιβλίων κ.λ.π.) με κύρια θεματική την Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

25. Συζήτηση – Ενημέρωση επί αιτημάτων της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΑΓΟΥΛΑΣ (εισηγητής κ. Κώνστας)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. Θεοδώρου Δημήτριο

2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Ελευθέριο Κοσμόπουλο

3. ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

4. ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

5. Δ/ΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (με την υποχρέωση να ενημερώσουν τα τμήματα αρμοδιότητάς τους)

6. ΟΛΑ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

7. Ε.Κ.ΕΔ.Α.

8. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

10. Ν.Ε. – Τ.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ν.Δ.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

12. Τ.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»

13. ΑΧΤΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ Κ.Κ.Ε.

14. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

15. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ