Σχετικά με την μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού και την κατεδάφιση κτιρίων στην Νατοϊκή́ βάση Ασπροπύργου

Alt
24 Νοε 2020 12:45 PM

Ενημερωθήκαμε από́ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα από́ το προσωπικό́ προφίλ της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής κας. Νικολάου, για τις πρώτες κατεδαφίσεις κτιρίων στην Νατοϊκή́ βάση Ασπροπύργου, όπου εκεί́ θα μετεγκατασταθούν οι φυλακές Κορυδαλλού́.

Όλο αυτό́ το διάστημα που η Πατρίδα μας, βιώνει μια μεγάλη υγειονομική́ κρίση, ως Δήμος ουδεμιά ενημέρωση και επαφή́ είχαμε – πολλώ δε μάλλον συνεργασία -  με το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά́ με την μετεγκατάσταση των φυλακών.

Ως Δήμος Ελευσίνας, είμαστε ξεκάθαροι, όπως άλλωστε εκφράσαμε στο ψήφισμα που ως Δημοτική Αρχή εκδώσαμε στο Δημοτικό́ Συμβούλιο Ελευσίνας, την 29η Ιανουαρίου 2020, με αφορμή́ την συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά́ με την πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εγκατάσταση δικαστικών φυλακών στον Ασπρόπυργο.

Συγκεκριμένα είμαστε κάθετα αντίθετοι με την επιλογή́ του «πρώην Στρατοπέδου Αμερικανικής Ευκολίας» στον Ασπρόπυργο, ως χώρο υποδοχής της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού́.

Η συγκεκριμένη ενέργεια υποβαθμίζει την ήδη επιβαρυμένη ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.

Γι αυτό και σύμφωνα πάντα με την σταθερή και αταλάντευτη θέση μας, θα εκδηλωθούν οι κατά νόμο ενέργειες.