Απαλλαγή τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων έτους 2021

Alt
08 Ιαν 2021 11:55 AM

Ο Δήμος Ελευσίνας αναδεικνύει ακόμα μια φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και προχωράει για το έτος 2021 σε πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, για συγκεκριμένες κατηγορίες ευπαθών ομάδων.

Συγκεκριμένα με την απόφαση 347/2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή 100% των ευπαθών κοινωνικών Ομάδων από τα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού στους λογαριασμούς παροχών ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2021.

Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οι όροι όπως αυτοί ορίζονται  από τον νόμο είναι οι κάτωθι:

  1. Άποροι με βιβλιάριο απορίας Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ελευσίνας.
  2. ΑΜΕΑ (β.αναπ 80% άνω) με σχετική απόφαση ΚΕΠΑ και συνολικό οικογενειακό Εισόδημα έως  20.000 €
  3. ΑΜΕΑ (β. αναπ 67% - 80%) με σχετική απόφαση ΚΕΠΑ και μοναδικό εισόδημα το επίδομα αναπηρίας.
  4. Πολύτεκνες οικογένειες (τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω) με συνολικό οικογενειακό Εισόδημα έως  20.000 €
  5. Τρίτεκνες οικογένειες οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3454/06 άρθρο 6-παρ.2 με συνολικό οικογενειακό Εισόδημα έως € 20.000
  6. Μονογονεικές οικογένειες με μέριμνα προστατευόμενων τέκνων (Ν.3838/10,άρθρο29-παρ.6)  και συνολικό οικογενειακό Εισόδημα έως 20.000 €
  7. Μακροχρόνια άνεργοι με βεβαίωση εγγεγραμμένου στα μητρώα του ΟΑΕΔ για διαρκές διάστημα άνω των 12 μηνών και ετήσιο συνολικό οικογ. Εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου μισθωτών-συνταξιούχων. (Ν.4093/12 – ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013)
  8. Άτομα διαβιούντα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας όπως αυτοί εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4320/2015 άρθρα 1-5 και στην ΚΥΑ 494/7.4.2015.

Η πρότασή μας αυτή επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά ότι είμαστε δίπλα στον κάθε συμπολίτη μας που θέλει τη στήριξη του Δήμου στην πράξη και όχι στα λόγια.

Πληροφορίες: 210 55 37 226 και στο mail: esoda@elefsina.gr