Ένα βήμα πιο κοντά στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ο Δήμος Ελευσίνας μετά την κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης της μελέτης

Alt
20 Μάιος 2021 12:40 PM
Κατηγορία: Πόλη

Ένα βήμα πιο κοντά στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), βρίσκεται ο Δήμος Ελευσίνας μετά την κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης της μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη που έχει ήδη δημοσιευθεί, με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ελευσίνας(ΣΒΑΚ) επιδιώκεται η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, μέσα από μέτρα που διευκολύνουν τις καθημερινές μετακινήσεις, επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της πόλης από όλους, δίνουν «χώρο» και προσβασιμότητα σε παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένους κτλ.

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Ελευσίνας, προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης του Δήμου.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου «το ΣΒΑΚ είναι απαραίτητο βήμα για να γίνουν οι παρεμβάσεις που θα ανακτήσουν την προσβασιμότητά όλων μέσα στην πόλη.

Είναι σημαντικό, επίσης, το γεγονός πως πετύχαμε να εντάξουμε τα 2/3 της χρηματοδότησης της μελέτης στο Πράσινο Ταμείο».

Η υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ είναι μια συνεχής διαδικασία, στην οποία, κάτω από τον συντονιστικό ρόλο του Δήμου, εμπλέκονται μια πληθώρα φορέων και επιστημόνων, αλλά και το ευρύ κοινό και όργανα εκπροσώπησης αυτού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ελευσίνας προγραμματίζει Δημόσια Διαβούλευση μέσω ειδικού ερωτηματολογίου με αντικείμενο το ΣΒΑΚ.