Δελτίο Τύπου URBACT

Alt
02 Οκτ 2023 2:02 PM
Κατηγορία: Πολιτισμός

Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT IV (2021-2027)_Action Planning Networks, με τίτλο: “One health Network for Cities in Europe –ONCE”.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT IV συνίσταται η δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών πόλεων που θα εργάζονται για τον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης και τον εντοπισμό, των βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και μεθοδολογιών, που θα επιτρέψουν στις τοπικές αρχές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να ενσωματώσουν την προσέγγιση «Μία Υγεία» στον καθορισμό και την εφαρμογή των αστικών δημόσιων πολιτικών.

Επικεφαλής Εταίρος του προγράμματος είναι η πόλη Λυών της Γαλλίας και συμμετέχουν άλλες 8 πόλεις η Σουτσεάβα της Ρουμανίας, το Κουόπιο της Φιλανδίας, η Μπενίσα της Ισπανίας, το Μόναχο της Γερμανίας, το Στρασβούργου της Γαλλίας, η Ελευσίνα, το Λούλε της Πορτογαλίας , το Λάχτι της Φιλανδίας.

Το πρόγραμμα ONCE είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων, πολιτικών, νομοθεσίας και έρευνας.

Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην «εξισορρόπηση και βελτιστοποίηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος».

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2023 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2025, είναι 100% χρηματοδοτούμενο από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αντιστοιχεί στο ποσό των 849.998,57 € και συγκεκριμένα για τον Δήμο Ελευσίνα στο ποσό των 72.640,00€

Στις 24 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα μια πρώτη συνάντηση με τον επικεφαλής εταίρο από την Λυών της Γαλλίας, για μια πρώτη γνωριμία με το πρόγραμμα.

Συμμετείχαν τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς με σκοπό στην διάρκεια του προγράμματος να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα καθορίζει τις δράσεις που θα εφαρμοστούν και θα δοκιμαστούν.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις (Urbact Local Group Meetings) που θα επιτρέψουν σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους και να κάνουν συστάσεις σε επίπεδο γειτονιάς, πόλης, μητρόπολης, κτλ.

Εκπρόσωποι του Δήμου Ελευσίνας συμμετείχαν στο URBACT University 2023 στο Μάλμε της Σουηδίας, από τις 28 έως τις 30 Αυγούστου 2023, περίπου 500 εκπρόσωποι πόλεων αλλά και εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στα 30 εγκεκριμένα δίκτυα σχεδιασμού δράσεων.

Το URBACT University σχεδιάστηκε ειδικά για τους τοπικούς ενδιαφερομένους από πόλεις που επωφελούνται από τις πρωτοβουλίες του URBACT.

Ο κύριος στόχος του είναι να παρέχει πρακτικά παραδείγματα και πολύτιμες εισηγήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος του URBACT.

Με αυτόν τον τρόπο, εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για να δημιουργήσουν τις δικές τους Τοπικές Ομάδες URBACT και να προωθήσουν λύσεις για τη συλλογική ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους.

Η συμμετοχή της Ελευσίνας στο ONCE και η ενεργή της παρουσία στο URBACT University αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή της στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τον ρόλο της στον προσδιορισμό του μέλλοντος της αστικής ζωής.

Στις 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για ότι αφορά στην ένταξη των Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων του URBACT IV στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την καταβολή της Εθνικής Συμμετοχής και τη διαδικασία πιστοποιήσεων δαπανών από το Εθνικό Σημείο Επαφής Ελλάδας και Κύπρου.

Τέλος, στις 14-16 Νοέμβριου 2023 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση εργασιών (core meeting) των εταίρων του προγράμματος στην Λυών της Γαλλίας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου.