Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
191 21 Ιουν 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΟΚ ΣΤΗ ΔΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_21_06_2018.doc (179 KB)
192 21 Ιουν 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΟΚ ΣΤΗ ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Microsoft Office document icon Λήψη P_02_21_06_2018.doc (179 KB)
193 15 Ιουν 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_15_06_2018.doc (190.5 KB)
194 14 Ιουν 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_14_06_2018.doc (202.5 KB)
195 12 Ιουν 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_12_06_2018.doc (217.5 KB)
196 12 Ιουν 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Microsoft Office document icon Λήψη P_02_12_06_2018.doc (153 KB)
197 12 Ιουν 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Microsoft Office document icon Λήψη P_18_12_06_2018.doc (217.5 KB)
198 06 Ιουν 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_06_06_2018.doc (160 KB)
199 05 Ιουν 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_05_06_2018.doc (231 KB)
200 05 Ιουν 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

Microsoft Office document icon Λήψη P_02_05_06_2018.doc (184 KB)